Mijn naam is Alice de Wolff (1976). Ik werk sinds 1998 in de psychiatrie en heb ruime ervaring in het geven van zowel groepstherapie als individuele therapie. Ik ben geschoold in de CGT-methodiek, de ACT (Acceptance Commitment Therapy) en daarnaast ben ik Neurologisch Muziektherapeut.

In mijn eigen leven  heb ik geleerd om te accepteren wat ik niet kan veranderen en keuzes te maken waar dit wel kan.

Maar niet iedereen kan dat of weet hoe dat moet. En dat is ook helemaal niet gek; heel vaak willen we onze gevoelens helemaal niet accepteren. Zeker als het om grotere issues gaat zoals je baan verliezen, ziek worden, een geliefd persoon verliezen… etc. We vechten er tegen. Door bijvoorbeeld steeds heel positief te gaan denken, of juist allerlei doemscenario’s, of we willen er niet aan denken en gaan hard werken of storten ons in een druk sociaal leven. Somberheid, slapeloosheid en lichamelijke klachten kunnen het gevolg zijn.

Als therapeut wil ik je helpen stil te staan bij je gevoelens. Want we lijden veel meer door onze emoties weg te houden dan als we ze in de ogen kijken.

Als het je lukt stil te staan bij moeilijke gevoelens zoals je onzekerheid,  verdriet, verlies of je pijn, als je leert ze te accepteren, dat het bij je leven hoort, dan komt er ruimte voor meer. Dan ga je zien waar je keuzes kunt maken. Als je gaat erkennen wat er is en tegelijk beslissen hoe jij daarmee omgaat, krijgt je leven sturing.

Dan kun je loslaten wat je niet in de hand hebt en proberen richting te geven aan wat jij belangrijk vindt in het leven. Dan wordt je leven weer waardevol en kun je genieten van wat er nog meer is en de mooie dingen van het leven zien.

Muziek en beeldend werk is daarbij het middel. Het fascineert me hoe muziek uitdrukking geeft aan dat wat we ons soms niet eens bewust zijn. Hoe muziek ons hart kan weerspiegelen. Daarom is het een prachtig middel om emoties en overtuigingen uit te drukken en te veranderen.

Mijn geloof in God is een belangrijke basis in mijn leven. Dit is ook mijn inspiratiebron in mijn bewogenheid naar iedereen die lijdt. God houdt van ons en Zijn liefde en acceptatie van ons geeft rust en vrede.

Werkervaring

1998 – 2003        GGZ Centraal, afdeling Zon & Schild, dagbesteding; gewerkt  met jongeren met een eerste psychose

2003 – heden     GGZ Eleos, afdeling De Bedding; werkzaam bij opname-afdeling en deeltijdbehandeling voor ACT-therapie en CGT-angstbehandeling: met volwassenen met diverse problematiek zoals depressie, angst en persoonlijkheid

2015 – 2018    Docent dwarsfluit bij Artsschool Elevate

Opleiding

1998                    Creatieve Therapie Muziek aan de Hogeschool Utrecht

2000                    Cursus psychopathologie en medicatie

2001                    Cursus middelengebruik en psychotische stoornis

2014-2018          Cursussen CGT bij angststoornissen

2015                    Neurological Music Therapy bij ArtEz in Enschede

2018                    Scholing in Ronnie Gardner Methode;  

2015-2019          Cursus Acceptance Commitment Therapy (ACT)

Ik ben geregistreerd vaktherapeut bij de SRVB (nr 4946). Dat betekent dat ik geregeld scholing en supervisie volg en aan de kwaliteitseisen voldoe die de vakvereniging (FVB) stelt.

  fvb-logo